NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Co mówił Wałęsa o donosach Bolka w 1996 roku

Program: Informacje,

Fragmenty programu polonijnej telewizji POLVISION w Chicago. Ta debata telewizyjna miała miejsce w Chicago w maju 1996 ro­ku po serii demonstracji Polonii przeciw Wałęsie w Chicago. Wałęsa musiał chyłkiem i tylnymi drzwiami wchodzić do budynków, gdzie w gronie zamkniętym odbywały się spotkania z nim w Chicago. Z Lechem Wałęsą dyskutowali: Marek Ciesielczyk (ówcze­sny radny z Tarnowa, który odwiedził wówczas USA), Józef Broniszewski b.działacz Solidarności rolników, Jerzy Banasiak polonijny działacz KPA oraz ROP, Andrzej Czuma -​wówczas dziennikarz polonijny, późniejszy poseł PO i Minister Sprawiedliwo­ści oraz prowadzący Andrzej Wal -​ wówczas dziennikarz telewizji POLVISION. Dzisiaj niektórzy (zwłaszcza w Chicago) udają, że zapomnieli o tej debacie. Dr Ciesielczyk po powrocie do kraju był szykanowany w Tarnowie. Rada Miejska -​ głównie głosami UD i SLD -​ podjęła uchwałę, potępiającą go za wypowiedzi w Chicago na temat Wałęsy, choć nie zapoznała się z nagraniem au­dycji, przywiezionym do Polski przez Ciesielczyka.