NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

"Całe życie poświęciła walce o godne życie, wolność i solidarność"