NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Prezydent Adrzej Duda "Apeluję, by szukać porozumienia, dążyć do niego".

Program: Informacje,
Gość: Andrzej Duda,

Prezydent Adrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Strzelec Opolskich (27-09-2016)

Bardzo dziękuję za to niezwykłe miłe przyjęcie, zespołowi za piękne piosenki, którymi mnie przywitał, za piękne stroje zakorzenione w tradycji tutejszej. Pan starosta pięknie powiedział o wielokulturowości - tak, ona jest wielkim skarbem tej ziemi, dlatego, że może właśnie przez to Opolszczyzna i Strzelce dobrze się rozwijają. Nie przez to, że tutaj są realizowane jakieś programy, a przynajmniej nie tylko przez to, ale dlatego, że tu są tacy ludzie i dzięki temu ten rozwój jest możliwy.

Byli tutaj ci, których rodziny mieszkały od wieków: Niemcy, którzy czują się Ślązakami i ci, którzy przyjechali z Kresów. Te kultury zmieszały się ze sobą i dało pozytywny efekt: powstał etos pracy, etos wzajemnego dobrego współżycia, etos wzajemnego szacunku. To wszystko jest na tej ziemi. Ja właśnie chciałem za to podziękować - niezależnie od tego, czy żyjecie tutaj w sensie waszych rodzin, od wieków. Za to, jacy jesteście. Że budujecie lokalną ojczyznę, ale i Polskę - państwo, którego jestem prezydentem. Za ten wkład pracy bardzo chciałem podziękować i złożyć wyrazy szacunku.

Tym bardziej, że, jak wiecie, historia nie była łatwa, ani łaskawa dla tej ziemi. Przetaczały się tutaj wojny… Mamy rok rocznic, specyficzny: 95. rocznicę Powstania Śląskiego, w którym walczyli chłopcy i mężczyźni z tej ziemi, którzy tutaj zmagali się, na górze św. Anny, walcząc o to, by tutaj była Polska. Ale mamy też, proszę państwa, niedaleko stąd miejsce, w którym już po II wojnie światowej, w 1946 roku, komuniści, ubecy, brutalnie zamordowali prawie 200 młodych chłopaków, którzy uważali, że Polska nie jest wolna i nie godzili się z komunistycznym zniewoleniem. Byli żołnierzami podziemia - m.in. z oddziału „Bartka”. Tu ich zamordowano… Byłem tam dziś, złożyłem kwiaty, bo to prawie równo rocznica tego mordu, ale chciałbym tu w Strzelcach Opolskich podziękować za to, że to miejsce jest pięknie utrzymane. Na tablicy napisane jest, że dbają o to miejsce harcerze i młodzież ze Strzelec Opolskich. Dziękuję. Dziękuje, że pamiętacie o bohaterach walki o naszą wolność, o tych, którzy przyczynili się do tego, że możemy dziś żyć swobodnie, że możecie państwo rozwijać działalność gospodarczą, że żyjemy w wolnym kraju, że jesteśmy niepodlegli i suwerenni. I że sami decydujemy o sobie. Mam nadzieję, że pozostanie tak na zawsze. Czyńmy wszystko, by tak było, a to także oznacza pamięć o tych, którzy walczyli. Bardzo za to dziękuję w dniu 77. rocznicy powstania Państwa Podziemnego. I początku walki podziemnej o to, by Polska na powrót stała się państwem wolnym. Można śmiało powiedzieć, że ta walka zakończyła się niedawno - 27 lat temu, gdy udało się zrzucić komunistyczne kajdany.

Ten rok to także 25 rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Rocznica, którą uczciłem razem z panem prezydentem Gauckiem w Warszawie, ciesząc się z tego, że relacje polsko-niemieckie, na tle tego traktatu i za jego przyczyną, rozwijają się dobrze, że traktat jest realizowany, że na miejscu żyją ci, którzy od pokoleń uważają się za Niemców i żyją jako obywatele polscy w tym społeczeństwie, po sąsiedzku. I tak jak w okolicach Strzelec to współżycie układa się dobrze, modelowo. Możecie państwo być przykładem dla wielu miejsc na świecie. Wszystkim tym, którzy tutaj działają, za to dążenie do dobrej współpracy - bo trudności zawsze są - bardzo dziękuję. Apeluję, by szukać porozumienia, dążyć do niego.

Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan starosta - ta ziemia dobrze się rozwija m.in. właśnie dzięki pracy polityków samorządowych. Ale to, żeby mogła się rozwijać szybciej, by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę… Żal tych, którzy nie widząc innej możliwości, wyjeżdżają. Bo chcą mieć pracę i zarobić godziwe pieniądze. Najważniejszym zadaniem władz samorządowych i centralnych jest podnieść poziom życia w naszym kraju. To, czy w Polsce będzie się żyło na odpowiednim poziomie, zdecyduje o tym, czy uratujemy się przed pułapką niżu demograficznego, czy w ogóle będziemy istnieli.
Mam wielką satysfakcję z programu 500+. Zawsze będę stawiał twardo przeciw tym, którzy twierdzą, że to rozdawnictwo. Ci, którzy mają więcej dzieci i żyją nie w wielkich miastach, wiedza, że 500+ podniosło poziom ich życia. Druga kwestia to ułatwienie możliwości rozwoju gospodarczego - ułatwienie polskim przedsiębiorcom inwestowania, zaproszenie inwestorów z zagranicy. To wielkie zadanie, które - mam nadzieję - zostanie zrealizowane przez plan premiera Morawieckiego.

Usłyszałem od przedsiębiorców - także za granicą - wiele słów nadziei. Oni chcą inwestować w Polsce. Miejcie państwo odwagę, twórzcie i miejsca pracy i Wy. Miejcie odwagę, by zainwestować, zaryzykować. Obiecuję, że będę czynił wszystko, by państwu te możliwości ułatwiać, by nie utrudniano… Wierzę, że pomyślny rozwój naszego kraju jest możliwy. Czerpiąc z tradycji - w nowoczesność. Niech młodzi tworzą start-upy, niech wykorzystują wiedzę, ale tu, w kraju. My jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie im możliwości.

Dziękuję za przybycie, że zdecydowaliście się poświęcić to wtorkowe popołudnie na spotkanie ze mną. Jestem zaszczycony, że jestem pierwszym prezydentem, który odwiedził Strzelce. Dziękuję.