NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Dzisiaj też będą prowokować...

Redakcja vod: 80. miesięcznica w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim.

Program: Wiadomości,