NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Pierwsza rocznica pogrzebu Krakowie - wspomnienie

Kanał YouTube: Stefan Budziaszek
Program: Informacje,

18 IV 2011r. Pierwsza rocznica pogrzebu - uroczystość w Krakowie. Po mszy św. w bazylice Mariackiej w Krakowie, kilkudziesięciotysięczna manifestacja wyruszyła z Rynku Głównego traktem królewskim pod Katyński Krzyż.Przed Wawelskim wzgórzem, grupa ok.stu "demonstrantów"(oddzielona kordonem policji) usiłowała zakłócić przebieg uroczystości. Organizator: Kluby Gazety Polskiej, relacja filmowa-Stefan Budziaszek.