NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

N i e z a l e ż n a

Kanał YouTube: Gazeta Polska VD
Program: Wiadomości,
Temat: Media,