NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Timmermans, Kudrycka, Róża Thun, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk.

Znowu o praworządności w Polsce - Timmermans, Kudrycka, Roza Thun, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk.