NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Archiwalna Rozmowa Niezależna - Antoni Krauze

Kanał YouTube: Gazeta Polska VD

Rozmowa z lipca 2013
Czy ten film powstanie? Dlaczego ten film musi powstać?
 Joanna Lichocka rozmawia z reżyserem filmu "Smoleńsk" Antonim Krauze.