NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Polska Wielki Projekt - Polska industrializacja 3.0

Kanał YouTube: Blogpressportal

Sala Ludwikowska Hotelu Polonia Palace debata „Polska industralizacja 3.0” z udziałem prezesów wiodących polskich firm produkcyjnych.
Tematem wiodącym panelu był polski przemysł. W panelu uczestniczyli szefowie czołowych polskich firm prywatnych, które odniosły sukces w Polsce i w świecie: dr Henryk Siodmok (Prezes Zarządu Grupy Atlas), Ryszard Florek (Założyciel i Prezes firmy FAKRO), Aneta Raczek (Prezes Zarządu Grupy Ferro), Tomasz Padee (Prezes TopsilGlobal), Konstanty Donimirski (Instytut Sobieskiego, partner w Seen SemiConductors), Piotr Voelkel (m.in. Meble Vox) oraz Beata Szydło (Poseł Prawa i Sprawiedliwości). Dyskusję prowadził Jan Filip Staniłko.

Prezesi, właściciele, czy założyciele firm dyskutowali o drodze do sukcesu, pozycji rynkowej firm zarówno w Polsce jak i świecie, technologiach, którymi posługują się te firmy, innowacyjności, zdobywaniu rynków zagranicznych, o szkolnictwie technicznym, wykształceniu i kompetencjach absolwentów, którzy mogą być zatrudniani, przenoszeniu produkcji z Polski zagranicę i z zagranicy do Polski, eksporcie, produkcji na rynek wewnętrzny, globalnych markach. O kooperantach, współpracy i rywalizacji między firmami, ale też o tym czy i co państwo może zrobić by wspierać polski przemysł i jak to wygląda w przypadku innych państw, np. Niemiec, Francji czy Białorusi.
Relacja tv portal Blogpress