NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Prawdziwa księga „zasług” Wojciecha Jaruzelskiego

Przed kilkoma dniami Rzeczpospolita poinformowała o powstającej z okazji 90. urodzin generała Wojciecha Jaruzelskiego pamiątkowej księdze, w której znajdą się teksty m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego, Jerzego Urbana, Michaiła Gorbaczowa, Jana Widackiego i Jerzego Wiatra.
Swój sprzeciw wobec tej inicjatywy podnieśli członkowie studenckich oraz młodzieżowych organizacji konserwatywnych i patriotycznych. Z inicjatywy stowarzyszenia Młodzi dla Polski na portalu Facebook utworzono profil grupy, która w swej nazwie zawarła hasło: Stwórzmy prawdziwą księgę "zasług" Wojciecha Jaruzelskiego. W akcję włączyli się Studenci dla Rzeczypospolitej, członkowie stowarzyszenia KoLiber oraz Fundacja Sapere Aude.