NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

POLECAMY - Krzysztof Wyszkowski - Białystok

Kanał YouTube: Niezależne Media Białystok
Kanał YouTube: Niezależne Media Białystok
Program: Informacje,

21 września w Białymstoku na zaproszenie Klubu "Gazety Polskiej" gościł Krzysztof Wyszkowski, współpracownik KSS KOR, inicjator założenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i podziemny wydawca Witolda Gombrowicza. W 1979 r. przyczynił się do dekonspiracji groźnego konfidenta SB Edwina Myszka ps. „Leszek. Informację o tym opublikował w prasie podziemnej, co było pierwszym przypadkiem lustracji obywatelskiej. W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

W stanie wojennym internowany w Obozie Odosobnienia w Strzebielinku. Przeniesiony do szpitala uciekł i ukrywał się przez rok do aresztowania w 1983 r. W latach 1977-1990 rozpracowywany przez SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Kanał”. W 1989 r. opublikował głośną krytykę okrągłego stołu. Publikował m. in. w tygodniku „Głos”, „Tygodniku Solidarność” i „Rzeczpospolitej”. Od 2007 r. jest stałym publicystą „Gazety Polskiej”.
Info: Jacek Porosa, Niezależne Media Podlasia

Relacja tv: Niezależne Media Białystok