NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Takie filmy są bezcenne...

Kanał YouTube: Głos Bohatera
Program: Informacje,

Redakcja vod: takie filmy są bezcenne i nie jest to stwierdzenie na wyrost...

Film: Głos Bohatera #1 - mjr Marian Pawełczak "Morwa" opublikował Głos Bohatera.
Głos Bohatera - cykl wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i prezentować szerzej publiczności.

Prezentujemy pierwszy odcinek, którego gościem był Żołnierz Wyklęty Marian Pawełczak ps. Morwa - major Wojska Polskiego, kombatant Armii Krajowej, od 1944 r. żołnierz oddziału mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory", po wojnie działający w podziemiu antykomunistycznym.

Więcej informacji? Szukaj nas na facebook:
https://www.facebook.com/GlosBohatera