Skip to main content

POZOSTANĄ BEZKARNI - te zmiany w kodeksie zakończą aferę taśmową

Z prawnikiem prof. Mariuszem Muszyńskim, wykładowcą prawa na Uczelni Łazarskiego i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członkiem Trybunału Stanu rozmawia Jacek Sobala.

1 lipca w polskim prawie nastąpią zmiany, które uniemożliwią pociągnięcie do odpowiedzialności karnej bohaterów afery taśmowej. W efekcie pseudoreformy przygotowanej przez Platformę w postępowaniu karnym nie będzie można wykorzystywać dowodów uzyskanych niezgodnie z prawem, czyli np. taśm nagranych nielegalnie przez kelnerów.