Skip to main content

Kopacz mówi o śląskim „narodzie”. Reakcja Michała Kamińskiego

„Ślązacy są bardzo dumnym narodem” – mówiła w Katowicach Ewa Kopacz. Jej słowom przysłuchiwał się Michał Kamiński. Reakcja mówi sama za siebie.