NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Min. Ewa Kopacz - sfałszowane stenogramy!

Fragment programu Jana Pospieszalskiego. Pytanie o sfałszowane stenogramy sejmowe.