Skip to main content

Piechociński zaczął sypać?

Redakcja vod: Ciekawe - czyżby Piechociński zaczął sypać? Kiedy dowiemy się kto imiennie zablokował geotermię toruńską i jakie poniesie konsekwencje przewidziane prawem za wyrządzone szkody?
Filmy:
1. O sukcesie toruńskiej geotermii na szczycie klimatycznym
2. Prof. Jan Szyszko - Konferencja "Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle Encykliki Ojca Św. Franciszka „Laudato Si”". Sejm, 16 lipca 2015