Skip to main content

Polsko-ukraińska konferencja - Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów - podsumowanie

Otwierając konferencję Ambasador Henryk Litwin podkreślił wagę dialogu historycznego, stanowiącego część polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych i strategicznego partnerstwa obu krajów. Ambasador odniósł się przy tym do wizyty Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na Ukrainie, która zakończyła się dzień wcześniej, informując, że w ramach wizyty obie strony podjęły decyzję o powołaniu nowej, specjalnej instytucji dialogu, która będzie forum dyskusji i ustalania wzajemnych relacji, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, kulturalne, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. truktura ta ma być forum debaty na temat wspólnej narracji, która powinna być wykorzystywana w przekazie historycznym w obu krajach. Ambasador Henryk Litwin zaznaczył, że tego rodzaju ciało jest niezwykle potrzebne ze względu na fakt, iż zarówno Polska jak i Ukraina mają w tej sferze jeszcze wiele do zrobienia. Potrzeba ta jest wynikiem obciążeń odziedziczonych przez oba nasze kraje po twórcach zrębów polskiej i ukraińskiej historiografii, które powstawały w warunkach narzuconych im przez historiografie imperialne. W rezultacie, historia wspólnych dziejów obu krajów jest wciąż niedostatecznie dobrze znana po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy, niedostateczna jest również świadomość „jak bardzo wspólna jest to historia”. Ambasador Henryk Litwin podkreślił zatem wagę każdego spotkania historyków z obu krajów, szczególnie zaś uwypuklając znaczenie tych spotkań, które poświęcone są współpracy.

Podziękowania:

Ambasada RP w Kijowie, w szczególności:

- Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin

- Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz

- Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie płk Tomasz Trzciński

- Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

- Fundacja „Mosty”