Skip to main content

"Polsko-Ukraińska konferencja - Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów" cz. 1/3

Panel I: Polsko-kozacka współpraca wojskowa w okresie I RP

Moderator: - dr O. Alfiorow (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy, prowadzący w Radiu Kultura)

Paneliści: - prof. dr hab. M. Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
- prof. dr hab. B. Czerkas (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy)
- dr Z. Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- dr O. Sokirko (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Konferencja została zorganizowana przez Ambasadę RP w Kijowie, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Fundacją „Mosty”. Spotkanie było kolejną już debatą nt. polskiej i ukraińskiej historii wojskowości, zorganizowaną przez Ambasadę – poprzednie odbyły się w roku 2014 w Zbarażu i w roku 2013 w Kijowie.
W dyskusji wzięli udział znani polscy i ukraińscy historycy wojskowości: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Zakład Historii Wojskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr. hab. Mirosław Nagielski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Ihor Sribnyak (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki), dr Borys Czerkas (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy), dr hab. Jan Pisuliński (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), dr Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Oleksij Sokirko (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), dr Andrij Rukkas (Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki), dr Oleksandr Alfiorow (Instytut Historii Ukrainy, NAN Ukrainy). Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziło ok. 160 uczestników (naukowców, wojskowych, studentów, entuzjastów historii oraz dziennikarzy.
Konferencja poświęcona była tym wątkom polskiej i ukraińskiej historii wojskowości, w których współpraca obu stron prowadziła do sukcesów militarnych i politycznych. Spotkanie odbyło się w ramach 2 odrębnych paneli, z których pierwszy poświęcony był współpracy w okresie I RP, zaś drugi współpracy w wieku XX.

Podziękowania dla Ambasady RP w Kijowie za zorganizowanie konferencji, w szczególności:

- Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin

- Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz

- Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie płk Tomasz Trzciński

- Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

- Fundacja „Mosty”