Skip to main content

"Polsko-Ukraińska konferencja - prezentacja fundacji Mosty cz. 3/3

Prezentacja polsko-ukraińskich projektów ochrony dziedzictwa historycznego

Konferencja została zakończona prezentacją polsko-ukraińskich projektów ochrony dziedzictwa historycznego, które realizowane są od 2 lat przez Fundację „Mosty” we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie oraz szeregiem innych partnerów (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Konsulat Generalny RP w Łucku, przedsiębiorcy prywatni i in.). Rozpoczynając prezentację Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Bartosz Musiałowicz podkreślił znaczenie ochrony materialnego dziedzictwa, które pozostawiła po sobie polsko-ukraińska współpraca w przeszłości, a także wyraził podziękowania pod adresem lokalnych władz ukraińskich, które ułatwiają realizację poszczególnych przedsięwzięć w terenie. Osobne podziękowania skierowano na ręce wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Ireneusza Derka, za aktywny udział i wsparcie tego rodzaju projektów przez świat polskiego biznesu obecnego na Ukrainie. Prezentację projektów przeprowadzili Mikołaj Falkowski (Fundacja „Mosty”) oraz Rzecznik Prasowy Ambasady Karol Jazowski. Zaprezentowano projekty już zrealizowane: renowacja pomnika bitwy pod Hodowem, renowacja pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu, realizowane: renowacja kaplicy Wojska Polskiego w Zborowie , renowacja dzwonnicy Sobieskiego w Pomorzanach, ratowanie wraku ORP Kraków oraz planowane: renowacja cmentarza i pomnika ofiar wojny 1918-19 w Strusowie, renowacja grobu gen. Dwernickiego i mogiły żołnierzy polskich i ukraińskich w Łopatynie, renowacja obelisku Sobieskiego w Tłustem, renowacja mogił żołnierzy ukraińskich na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie.