NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

PIEKARCZYK / CZAJKOWSKI "Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa"

Kanał YouTube: Krzysztof Sakiewicz

"Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa" to 21 piosenek poświęconych ludziom „Solidarności” i tym drugim ludziom, tym którzy na „Solidarność” donosili, aktywnie ją zwalczali i wreszcie tym którzy ją zdradzili, czyli ludziom „nieSolidarności”.

„Solidarność” była kontynuacją podejmowanej przez poprzednie pokolenia walki o Wolną Polskę, bezpośrednią spadkobierczynią powstańców listopadowych, styczniowych, wielkopolskich, śląskich i warszawskich, wnuczką Legionistów i córką „Żołnierzy Wyklętych”. Jest jedna Polska, a więc i jedna walka o Polskę, a w późnych latach siedemdziesiątych (wtedy zaczyna się nasz program) i osiemdziesiątych najlepszym co mogliśmy zrobić było prowadzenie walki o wolność w organizacyjnych ramach związku zawodowego.

Śpiewamy o tych, którzy związali swój los z „Solidarnością”, poświęcili jej swoje życie, siły i często – kariery.

Później okazało się, że są dwie Polski: Polska Pileckiego i Polska Baumana, inaczej mówiąc Polska JP II i Polska Sp. z o.o. (cytat z Abelarda Gizy) i mają ze sobą bardzo niewiele wspólnego. O tej „drugiej” Polsce i jej ludziach też śpiewamy.

Autorem piosenek jest Leszek Czajkowski.

Spis utworów:

1. Marsz pokoleń

2. 1999

3. Kolejka

4. Przemiana

5. Posłanie 1 Zjazdu NSZZ Solidarność do narodów Europy Wschodniej

6. Posłanie

7. Zabawa w wojnę

8. Ksiądz kapelan

9. Spotkanie z ZOMO

10. Kolporter

11. Żona konspiratora

12. Technika

13. Emigrant

14. Ojciec i syn z UB

15. Konspiratorzy

16. Kariera

17. Kapuś

18. Wybór

19. Pan Sławek

20. Rozmowa z katem II

21. Solidarność

22. Zapiski zwycięstw, walk i zdrad