Skip to main content

Wybuch przyczyną katastrofy

Rozmieszczenie szczątków wraku Tupolewa oraz jego destrukcja na ogromną liczbę fragmentów, wskazują na eksplozję samolotu przed zetknięciem z ziemią. Prezentacja badań dr inż. Grzegorza Szuladzińskiego (Analytical Service Pty Ltd) z Austaralii. Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. katastrofy smoleńskiej, Warszawa 04.04.2012 r.