Skip to main content

Tadeusz Płużański: O wyrokach Społecznego Trybunału Narodowego

Społeczny Trybunał Narodowy, który powołano w listopadzie ub.r., ma na celu symboliczne osądzenie komunistycznych morderców, którzy do tej pory nie ponieśli należnej im kary. Wyroki trybunału - jak tłumaczy jego prezes Tadeusz Płużański (publicysta, prezes Fundacji Łączka) będą miały wymiar symboliczny skazania na infamię.