NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Czas uzdrowienia - rekolekcje Maryjne z o. Jamesem Manjackalem

30.11 - 3.12.2017 Warszawa. Rekolekcje wprowadzające w okres Adwentu, zakończone Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Szczegóły, w tym rejestracja: www.badzdobrejmysli.pl Myślą przewodnią Rekolekcji będą słowa z Ewangelii wg. św. Łukasza: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1,45)