NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Psychosekta'68

Kanał YouTube: Gazeta Polska VD

Główne postaci wydarzeń sprzed 50 lat postarzały się, nie piastują już kluczowych stanowisk, ale mit ’68 jest w dalszym ciągu żywy i jako taki podlega ciągłej reprodukcji, zmienia się szata, ale jądro – czyli ideologia ’68 – pozostaje wciąż niewzruszone – z BETTINĄ RӦHL rozmawia OLGA DOLEŚNIAK- -HARCZUK. Czytaj w tygodniku Nowe Państwo.