NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Błogosławione Siostry Nazaretanki z Nowogródka

Kanał YouTube: Polska Fundacja Narodowa

W 1929 r. do Nowogródka, miasteczka na Kresach, przyjechało 12 Sióstr Nazaretanek aby służyć Bogu i miejscowej ludności. W miasteczku założyły i prowadziły szkołę z internatem. Wybuch II Wojny Światowej przerwał spokojne życie miasta. Niemcy rozpoczęli stosować represje wobec ludności cywilnej. W odpowiedzi na akcje oddziałów partyzanckich na terenie Nowogródczyzny od VII 1942 następowały liczne aresztowania i egzekucje wśród ludności polskiej. Zginęli w większości przedstawiciele przedwojennej inteligencji i okoliczni kapłani. Ostatnia fala aresztowań nastąpiła w nocy 17/18 VII 1943, kiedy to z zamiarem rozstrzelania oddziały gestapo zatrzymały około 120 osób – ojców i członków rodzin z Nowogródka. Pełniąca obowiązki przełożonej domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanek) – S. Maria Stella w imieniu całej 12-osobowej wspólnoty domu złożyła Bogu ofiarę w zamian za uratowanie życia aresztowanym.  31 VII 1943 s. Maria Stella wraz ze wspólnotą otrzymała nakaz zgłoszenia się wieczorem do siedziby gestapo. Na komisariat udało się 11 sióstr, a dwunasta – s. Małgorzata Banaś (obecnie Służebnica Boża – proces beatyfikacyjny na etapie apostolskim), na polecenie s. Stelli pozostała w domu, by strzec kościoła i opiekować się księdzem. Po krótkim przesłuchaniu i próbie wywiezienia jeszcze wieczorem na miejsce egzekucji za miastem, siostry spędziły noc w komisariacie gestapo. Wczesnym rankiem 1 VIII zostały ponownie wywiezione i o 5 rano rozstrzelane przez Niemców nad przygotowaną mogiłą w lesie za Nowogródkiem.
Zamordowane Siostry Nazaretanki zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w Rzymie 5 III 2000.r.