Skip to main content

Gen. Petelicki o rozkładzie państwa

1. Polski punkt widzenia - 05.02.2011 - gen. bryg. Sławomir Petelicki (ocenzurowany)
2. Gen. Petelicki o rozkładzie państwa 1/2
3. Gen. Petelicki o rozkładzie państwa 2/2