Skip to main content

Gaz łupkowy - nadzieje i obawy cz. 3/3

3. Z Pawłem Poprawą, z Państwowego Instytutu Geologicznego, o geologicznej stronie gazu łupkowego i technologii jego wydobycia rozmawia Teresa Wójcik z Gazety Polskiej. 28.11.2011