Skip to main content

Najważniejsza scena polskiego dokumentu

"Śmieć", który śmiał spytać Wałęsę o jego agenturalną przeszłość to Grzegorz Braun, autor filmu o TW Bolku "Plusy dodatnie, plusy ujemne", z którego pochodzi ów fragment. Film tworzony był we współpracy z TVP, jednak władze Telewizji Polskiej nigdy nie zgodziły się na jego wyemitowanie. Prezentowany fragment to być może najważniejsza scena w polskim filmie dokumentalnym po 89 roku...