Skip to main content

Wstydź się Tusku!!! Dramatyczny apel Ewy Kochanowskiej

Wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich śp dr. Januszu Kochanowskim apeluje o uszanowanie uczuć rodzin ofiar Katastrofy Smoleńskiej. To niepojęte, że w ogóle pani Kochanowska musi wypowiadać te słowa...