NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Jacek z Chicago

Specjalna korespondencja od Rodaków z Ameryki - nadaje Jacek z Chicago