Skip to main content

BANKokracja czyli "Kulisy kryzysu"

O przyczynach kryzysu, polityce gospodarczej rządu oraz skutkach przystąpienia Polski do paktu fiskalnego i strefy euro rozmawiają ekonomiści: prof. Jerzy Żyżyński, dr Cezary Mech, dr Paweł Szałamacha, dr Janusz Szewczak, dr Marian Szołucha. Promocja książki - wywiadu "Kulisy kryzysu" Artura Dmochowskiego z polskimi ekonomistami. Warszawa Klub Księgarza 18.12.2012 r.