Skip to main content

Szczątki TU-154M - zobacz sam

Rozkład szczątków TU-154M w Smoleńsku. Zdjęcie z oblotu wrakowiska w dniu 12 kwietnia 2010 roku zamieszczone w raporcie MAK - opracowanie prof. Kazimierza Nowaczyka.