Skip to main content

dr Leszek Pietrzak - WSI a prezydent Komorowski

Były członek komisji ds. weryfikacji WSI o związkach marszałka Komorowskiego ze sprawą raportu na temat działań WSI. Rozmawia Dorota Kania.