Skip to main content

"Ludobójstwo na Kresach" - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zaleski skoncentrował się na roli greckokatolickich duchownych w ludobójstwie na Kresach. Wg niego , to ówczesny biskup Szeptycki dał zielone światło dla tych okrutnych działań. Nigdy potem tego nie potępił.

Co najgorsze, wg księdza Isakowicza, na Ukrainie powstają ugrupowania paramilitarne odwołujące się do Stepana Bandery. Organizują one marsze nie pod żółto-niebieskimi flagami Ukrainy, ale pod czarno -- czerwonymi banderami ( kolor czarny symbolizuje przemoc, a czerwony -- krew).

Jako dowód na to, zaprezentował szereg slajdów- zdjęć z różnych imprez i uroczystości.

Zdaniem księdza, podczas gdy polskie władze unikają nadania właściwej rangi obchodom rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i uciekają przed prowadzeniem jakiejkolwiek polityki historycznej, ukraińscy nacjonaliści w sposób nachalny promują Stepana Banderę. Według księdza, polskie władze powinny szukać porozumienia raczej z działającymi na Ukrainie partiami pragnącymi budować tożsamość narodową na wartościach pozytywnych, nie zaś poszukując czegoś pozytywnego w nacjonalizmie. Ksiądz Isakowicz -- Zaleski wyraził także szacunek dla postawy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który odmówił ostatnio podpisania wspólnego z greckokatolicką cerkwią memorandum określającego ludobójstwo na Kresach mianem „wojny polsko -- ukraińskiej".
Film opublikował grzegorzkut 7 lipca 2013
Relacja tv portal solidarni2010

Program obywatelskich obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

11 lipca 2013 r. w Warszawie

11:30 – otwarcie wystawy o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w gmachu Sejmu RP ul. Wiejska 4/6/8 (obok Pl. Trzech Krzyży). Organizator Klub Parlamentarny PiS.

12:00 – Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

13:30 – Marsz Pamięci z Pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem, ul. Krakowskim Przedmieściem do Pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, przemówienia, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych.

16:00 – Koncert Pamięci – akcent artystyczny na zakończenie zgromadzenia (Pl. Zamkowy). Zostaną wykonane przedwojenne polskie pieśni z Wołynia i Podola oraz nowe utwory specjalnie skomponowane na nasz koncert. Wystąpią Lech Makowiecki, Teatr Muzyczny Od Czapy, Piotr Bajus, Marcin Styczeń, znany raper Tadek z programem stworzonym specjalnie na okoliczność koncertu. Na telebimach zobaczymy wizualizacja fotografii ofiarowanych przez rodziny pomordowanych. Prowadzenie koncertu: Wojciech Reszczyński.

21:00 – Kino uliczne Fundacji Kocham OB-CIACH zaprasza na pokaz filmów dokumentalnych o ludobójstwie na Polakach Wołyń 1943 – Małopolska Wschodnia 1944 (naprzeciwko kościoła św. Anny): "Skrawek piekła na Podolu" reż. J. Kessler-Chojecka, "Wyrok śmierci" reż. E. Szakalicka, "Było sobie miasteczko" reż. T. Arciuch i M. Wojciechowski, "Ballada o Wołyniu" sfilmowane przedstawienie Teatru Nie Teraz.