Skip to main content

Gdańsk zawiódł - Stocznia zburzona - przejmujący zapis

Ukazał się wyjątkowy album: "Stocznia" fotografika Michała Szlagi. Autor przez 13 lat dokumentował dewastację zabytków kultury technicznej na terenach Stoczni Gdańskiej. Film opisuje ten proces.

2010 – 2012
MICHAŁ SZLAGA
2012, wideo dokumentacja

Praca powstała na bazie materiałów nakręconych przez artystę w okresie kilku ostatnich lat na terenie Stoczni Gdańskiej. Na terenach szykowanych pod przyszłe inwestycje lub nowe formy produkcji dokonuje się nieustających wyburzeń. Z obszaru znikają historyczne dźwigi, z których część pracowała tu jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Żurawie od prawie stulecia decydują o unikalnym charakterze industrialnego pejzażu Gdańska. Materialna tkanka stoczni zaczyna znikać, pod buldożerami giną hale i biurowce nawet z końca XIX wieku a łupem złomiarzy padają zabytki techniczne. Materiał akumuluje całą serię wyburzeń, które Szlaga zdołał udokumentować. Nagrania pokazują nieodwracalne zmiany w materialnej strukturze niegdyś potężnego zakładu pracy. Wideo Szlagi wiąże wystawę Materialność, bezpośrednio z materialnym i technicznym dziedzictwem stoczni.

więcej: http://szlaga.blogspot.com/