Skip to main content

ABW w redakcji "Wprost"

Wczoraj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z policją i prokuraturą weszła do redakcji „Wprost”. Zażądali wydania wszystkich nośników, na których znajdują się nagrania rozmów polityków.

Dziennikarze stawili opór i funkcjonariusze ABW odstąpili od wykonywania czynności. W pośpiechu wychodząc z redakcji zostawili... teczkę pełną tajnych dokumentów i pieczątek. Zabrał ją Michał Rachoń z TV Republika.