Skip to main content

Pożegnanie ś.p. Jana Milunia w Bostonie

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Jana Milunia. 27 czerwca 2014 Boston, MA, USA

"Pan Jan był bardzo zasłużonym Polakiem, patriotą współpracującym z Klubami "Gazety Polskiej", a w ostatnim czasie bardzo zaangażowany w Komitet Obchodów IV rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Amerykańskiej Częstochowie. Jego pogrzeb odbył się w Polsce w Brzegu w sobotę 5 lipca 2014 roku."

Tadeusz Antoniak
Vice przewodniczący Kluby GP Philadelphia
Film: Ku pamieci Jana Milunia - uroczystosci pogrzebowe 27 VI 2014, Boston MA, USA opublikował Rocznica Smolensk