NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Artyści o sobie - Jacek Maślankiewicz - wernisaż

Program Jana Marii Tomaszewskiego.