Skip to main content

To dotyczy nas wszystkich...

Z Karoliną Elbanowską rozmawia Jacek Sobala.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Rodzice chcą mieć wybór!"

Projekt zakłada:

1. Rodzice będą decydować o tym czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną jako sześcio czy siedmiolatek.
2. Edukacja przedszkolna będzie prawem dziecka i obowiązkiem państwa a nie odwrotnie.
3. Rodzice będą mieli realny wpływ na program nauczania.
4. Podręczniki będą wybierać rodzice i nauczyciele, a nie rząd.
5. Na wniosek rodziców przywrócone zostaną zajęcia dodatkowe w przedszkolach.
6. Podniesione zostaną standardy min. transportu do szkoły.