Skip to main content

Jest nadzieja!

Karol Lechowski i Edward Korwin - Szymanowski w rozmowie z Jackiem Sobalą.

Bohaterów rozmowy doskonale przybliży Państwu film "Sztafeta Pokoleń".
Film powstał podczas ogólnopolskich ćwiczeń organizacji proobronnych w Ostrowcu Świętokrzyskim i jest cegiełką autora Krzysztofa Siuciaka na rzecz budowy wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce

http://vod.gazetapolska.pl/8656-sztafeta-pokolen-odbudujmy-armie-krajowa

Kamera i Montaż

Krzysztof Siuciak

Chcemy zaproponować odbudowę Armii Krajowej, której podstawową misją jest zapewnienie skutecznego odstraszania, obrony, a w razie konieczności udzielenia społeczeństwu niezwłocznego wsparcia również w trakcie klęsk żywiołowych i katastrof. W okresie wojny AK, obok wsparcia udzielanego polskim wojskom operacyjnym i ewentualnym siłom wzmocnienia NATO, zapewni ochronę i obronę infrastruktury krytycznej, ludności cywilnej oraz dóbr narodowych.

Osoby chcące aktywnie włączyć się do odbudowy Armii Krajowej w Polsce zapraszamy na stronę:

http://www.obronanarodowa.pl

Mazowiecka Obrona Terytorialna

https://www.facebook.com/mazowieckaOT?fref=ts

Podkarpacka Obrona Terytorialna

https://www.facebook.com/podkarpacka.obronanarodowa?fref=ts

Małopolska Obrona Terytorialna

https://www.facebook.com/MalopolskaOT?fref=ts

oraz na stronę kampanii Odbudujmy AK:

http://www.odbudujmyak.pl

Szczegółowy opis przebiegu ćwiczenia znajdziecie na stronie:

http://www.obronanarodowa.pl/news/display/322/