Skip to main content

Prof. Romuald Szeremietiew o zagrożeniu terrorystycznym w Polsce

Wypowiedź prof. Romualda Szeremietiewa dla Radia WNET.

Trudno jest walczyć z terroryzmem przy pomocy tego systemu militarnego, który Polska obecnie posiada

Trzeba pamiętać jak funkcjonuje współczesny międzynarodowy terroryzm. To jest kwestia nie tylko uderzenia w jakiś wrażliwy punkt, ale to jest wywołanie pewnego efektu w mediach. Polska szczęśliwie nie ma na swoim terytorium takich obiektów, w które uderzenia spowodowałyby takie efekty.

Terroryzm jest zagrożeniem, z którym trudno jest walczyć przy pomocy tego systemu militarnego, który Polska obecnie posiada. Pozostaje pytanie czy ten postulat, który podnoszę, aby zbudować system obrony terytorialnej w naszym kraju, nie jest rozwiązaniem, które odpowiada na takie zagrożenie. Moim zdaniem odpowiada.