Skip to main content

X lat Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław” 1/2

Słynne „powstańcze panterki” w zeszłą sobotę obchodziły 10 urodziny. Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” znane jest z obchodów rocznic Powstania Warszawskiego, Polskiego Państwa Podziemnego, Katyńskiego Marszu Cieni, Żołnierzy Wyklętych czy obchodom Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dorobek stowarzyszenia to ponad 2 tys. uroczystości, spotkań z młodzieżą, lekcji historycznych, rajdów, wystaw, inscenizacji historycznych oraz projektów teatralnych i filmowych.

Powstańcy warszawscy ze Zgrupowania „Radosław” w sobotę 10 stycznia 2015 r. byli szczególnymi gośćmi na obchodach 10-lecia istnienia stowarzyszenia. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji grupy o godz. 15.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, a następnie przeniosły się do gmachu Banku Polskiego (Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe) przy ul. Daniłowiczowskiej 18 B.

Członkowie stowarzyszeni wręczyli kombatantom i zaproszonym gościom pamiątkowe odznaki.

Początki

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” powstało zainspirowane sierpniowym zrywem Powstania Warszawskiego i ideałami, które przyświecały żołnierzom Zgrupowania „Radosław”. Ich postawa był zachętą dla 15-osobowej grupy utworzenia w styczniu 2005 r. powstańczej grupy historycznej.
W dniu 1 sierpnia 2008 r. grupa została zarejestrowana jako stowarzyszenie z osobowością prawną. Jej członkowie swoją działalnością postanowili przybliżyć historię Powstania Warszawskiego poprzez szeroko rozumianą edukację historyczną oraz promowanie wśród społeczeństwa postaw patriotycznych.
Dziś do najważniejszych zadań grupy należy wspieranie kombatantów w ich działaniach oraz reprezentowanie żołnierzy oddziałów Zgrupowania „Radosław” w pocztach sztandarowych, podczas obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, świąt państwowych oraz licznych rocznic środowiskowych.

Sztandary, pomoc, rekonstrukcje, filmy…
- Jesteśmy aktywni i dynamiczni. Organizujemy dioramy, gry, uroczystości i inscenizacje historyczne. Co roku 1 sierpnia w Godzinę „W” przychodzimy na Powązki Wojskowe, aby sztandarami i swoją obecnością oddać hołd poległym żołnierzom. Na zaproszenie szkół, uczelni oraz innych instytucji przeprowadzamy tzw. Żywe lekcje historii, podczas których przybliżamy historię okresu walk o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1918 -1921, II wojny światowej, okupacji, Powstania Warszawskiego oraz powojennej konspiracji – mówi komendant grupy Tomasz Karasiński, który przewodzi grupie „Radosław” od początku jego istnienia.
Grupa była organizatorem, bądź współorganizatorem inscenizacji: „Czerniaków 44”, Cytadela 44”, „Twierdza Zmartwychwstanek”, „Stare Miasto 44”, „Wola 44”.
Co roku organizuje również przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej. „Katyński Marsz Cieni” oddając na ulicach Warszawy hołd oficerom oraz polskiej inteligencji zamordowanym przez NKWD na Wschodzie w 1940 r. - Można powiedzieć, że naszą działalnością chcemy ocalić od zapomnienia żołnierzy, którzy dla wolnej Polski poświęcili swoje życie – mówi Karasiński.
Grupa współpracuje także z wieloma instytucjami oraz organizacjami, które m.in. zajmują się zbliżoną do grupy tematyką. Wśród nich należy wymienić: Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca, Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Instytut Pamięci Narodowej, Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, Fundację Niepodległości czy Stowarzyszenie „Karan”. Członkowie grupy biorą udział w kwestach przeznaczając zebrane środki na odnowę grobów powstańczych, w promocjach książek o tematyce wojennej, organizacji wystaw tematycznych i inicjatywach patriotycznych. Pamiętają także o żołnierzach Armii Krajowej walczących na kresach II Rzeczpospolitej (27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK) i kontynuatorach walki o niepodległość – żołnierzach II konspiracji z lat 1944 -1963 - wszystkich tych, którzy nie poddali się sowieckiemu terrorowi i podjęli samotną walkę z kolejnym okupantem ziem polskich.
- Pomagamy przy pracach ekshumacyjnych żołnierzy wyklętych, bierzemy udział w rajdach śladami żołnierzy Armii Krajowej w całym kraju, jak Rajd mjr „Zapory”, Rajd szlakiem mjr „Łupaszki” i wystawiamy też w miejscach pamięci warty honorowe – dodaje komendant. Bogaty jest również dorobek grupy w przestrzeni kultury. Najsłynniejsze produkcje z udziałem „Radosława” to: „Czas Honoru-Powstanie”, „Miasto 44″ „Oni szli szarymi szeregami”, „Klamra – w przedsionku śmierci”, „Kotwica PW – tylko trzy maźnięcia”, czy spektakle teatralny „Kontrym”. Grupa brała też udział w teledyskach: „Uprising” szwedzkiej grupy Sabaton, „Myśmy rebelianci” De Press, „Pałacyk Michla” Raz Dwa Trzy, „Zosieńka” i „Idę walczyć Mamo” w wykonaniu Teatru Muzycznego „Od Czapy”.

Uznanie kombatantów
Od siedmiu lat grupa wydaje pismo pt. „Zgrupowanie Radosław”, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem kombatantów. W uznaniu pracy stowarzyszenie zostało odznaczone szczególnym odznaczeniem - medalem im. Krystyny Krahelskiej - poległej w Powstaniu Warszawskim sanitariuszki „Danuty” żołnierza dywizjonu 7 pułku ułanów lubelskich AK „Jeleń”. Innym przykładem jest książka „Zośkowiec” - napisana przez Jarosława Wróblewskiego, będącego członkiem grupy - która została wybrana w ubiegłym roku „Książką Historyczną Roku”.
- Wszystkim naszym przyjaciołom i zwolennikom oraz żołnierzom Armii Krajowej bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, szacunek oraz wyrazy sympatii, które otrzymywaliśmy od was przez 10 lat naszej działalności. Były one dla nas dowodem na to, że działalność naszej grupy jest ważna, potrzebna i jest przez was doceniana. Z nadzieją na dalsze 10 lat razem kierujemy w Waszą stronę nasze uśmiechy i serdeczne pozdrowienia – podsumowuje Tomasz Karasiński.