Skip to main content

Szeremietiew o pomyśle pojawienia się sił pokojowych ONZ na Ukrainie

Romuald Szeremietiew o pomyśle pojawienia się sił pokojowych ONZ na Ukrainie (23.02.2015) wypowiedź dla Radia WNET.