Przejdź do treści

70 lat temu komuniści zamordowali Eugeniusza BodoRedakcja vod: 70 lat temu 7 października 1943 roku zmarł wielki amant polskiego kina Eugeniusz Bodo. Przez lata w PRL komuniści wmawiali Polakom, że zabili go Niemcy. Prawda o śmierci Eugeniusza Bodo jest inna. 22 czerwca 1941 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony, jak tysiące Polaków w głąb Rosji. Na fali krótkiej jelcynowskiej odwilży w 1991 roku Rosyjski Czerwony Krzyż przekazał dwie więzienne fotografie i pismo "Żano-Bodo Eugeniusz-Bogdan ur. 1899 Genewa, syn Teodora, z zawodu aktor, reżyser. Został aresztowany w 26 czerwca 1941 i decyzją specjalnej narady przy NKWD ZSRR skazany na 5 lat ciężkiego obozu wychowawczego jako element społecznie niebezpieczny. Okres kary odbywał w więzieniu Butyrskim w Moskwie, w mieście Ufa i w Archangielskiej obłasti. Zmarł 7 października 1943 roku.”