Skip to main content

"Na Siemoniaka ma dowody". Taśma Kalisz-Kwaśniewski

Trzy najbardziej zdemoralizowane instytucje w Polsce to jest po pierwsze – prokuratura, po drugie – służby specjalne, po trzecie – telewizja publiczna. (…) Te trzy instytucje – kupią, sprzedadzą, zdradzą, zniszczą. I tak dalej, i tak dalej – miał mówić Aleksander Kwaśniewski do Ryszarda Kalisza. Tygodnik „Do Rzeczy” dotarł do zapisu rozmowy podsłuchanej w restauracji Sowa i Przyjaciele w październiku 2013 r. Szczegóły – w najnowszym wydaniu tygodnika