Skip to main content

Muzeum błogosławionego księdza Popieluszki

W rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki TV Niezależna Polonia prezentuje krótkie zaproszenie do mieszczącego sie w żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki muzeum i grobu zamęczonego i zamordowanego przez komunistów wielkiego Polaka i księdza. Również 14 września tego roku, w niespełna roku od rozpoczęcia kończy się diecezjalny proces w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nastąpi to w dniu 68. rocznicy urodzin męczennika i w 3. rocznicę niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia Francois Audelana z nietypowej przewlekłej białaczki szpikowej, które było przedmiotem procesu. Następnie akta procesu zostaną przesłane do Watykanu.
Żoliborskie muzeum ks. Popiełuszki, umieszczone na kościele tablice martyrologii i męczeństwa narodu polskiego oraz grób księdza meczennika sprawiają, że jest to miejsce święte, całkowicie niezwykłe i naprawdę godne odwiedzenia, zadumy i modlitwy.
Więcej na:
www.tvniezaleznapolonia.org