Skip to main content

Dr Wróblewski o propozycjach zmian prawa podatkowego

Propozycja uproszczenia (skodyfikowania) prawa podatkowego - dr nauk prawnych Bartłomiej Wróblewski.
Poznański Klub "Gazety Polskiej" im. gen. pilota Andrzeja Błasika, Poznań 12.10.2015.