Skip to main content

Michalkiewicz: Układ polityczno-medialny III RP

Red. Stanisław Michalkiewicz opowiada o kształtowaniu się ładu polityczno-medialnego III RP, następnie przechodzi do analizy aktualnej sytuacji geopolitycznej.