Skip to main content

Nie bedzie debaty w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało, że nie będzie "w trybie pilnym" dyskutować na temat zmian zachodzących w Polsce. Posłom Platformy Obywatelskiej nie udało się przeforsować pomysłu. Za było 98 osób, przeciw 89. Zwolennicy debaty nie zgromadzili dwóch trzecich głosów.