Przejdź do treści

Ojciec Paweł Wyszkowski OMI


Przy okazji rekolekcji odprawianych w parafii św. Jacka Odrowąża w Ottawie, TV Niezależna Polonia przeprowadziła rozmowę z prowadzącym te, pełne żarliwego, Bożego Przesłania nauki, ojcem Pawłem Wyszkowskim OMI, wizytującym w te Święta Bożego Narodzenia Kanadę.
Ojciec Paweł Wyszkowski OMI jest wielce zasłużonym dla Kościoła duszpasterzem. Urodził się w roku 1975 w miasteczku Bar, w województwie winnickim. Od 1992 roku jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 1993-1999 studiował w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Polska), przyjął Sakrament Kapłaństwa. Od lipca 1999 roku pracował jako duszpasterz, misjonarz i formator na Ukrainie. W latach 2001-2003 studiował w Rzymie, gdzie zdobył licencjat i doktorat z teologii. Od roku 2006 do 30 stycznia 2012 roku był sekretarzem w Nuncjaturze Apostolskiej na Ukrainie. Od 7 marca 2005 roku jest dyrektorem Katolickiego Centrum Medialnego w Kijowie. Od 24 listopada 2012 roku – rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Jest autorem ponad 10 książek, które były wydane w ogólnej ilości około 50 000 egzemplarzy. Odpowiadał za budowę nowego biura Katolickiego Centrum Medialnego, jest inicjatorem powstania „Radio Maria” na Ukrainie, „Telewizji Wiekuistego Słowa” EWTN, a także wielu innych projektów, miedzy innymi rosyjskojęzycznej wersji czasopisma dla dzieci „Wodograj”, który jest rozprowadzany dziś w państwach rosyjskojęzycznych byłego Związku Radzieckiego, czasopisma dla najmłodszych „Wodograjczyk” i inne. 21 lutego 2013 roku, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie arcybiskup Tomas Gallikson wręczył ojcu Pawłowi Wyszkowskiemu OMI Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice za zasługi dla Kościoła. Uroczystość miała miejsce w Nuncjaturze Apostolskiej w Kijowie w obecności zwierzchników Kościoła rzymsko-katolickiego i greko-katolickiego. Obecni byli miedzy innymi: arcybiskup Piotr Malczuk – ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej Kościoła rzymsko-katolickiego, biskupi pomocniczy Stanisław Szyrokoradiuk i Witalij Skomarowski, a także biskup Bogdan Dziurach – sekretarz Synodu Kościoła greko-katolickiego na Ukrainie, jak również współbracia ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.Krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 roku Listem Apostolskim Quod Singulari Dei Concessu z okazji jego 50-lecia kapłaństwa. Jest to najwyższa odznaka, którą Ojciec Święty może przyznać osobie konsekrowanej, nie przyjmującej tytułów kanonika czy prałata z powodu stanu zakonnego.
Więcej na:
www.tvniezaleznapolonia.org